Kantelu oikeuskanslerille

Onko oikeuksiasi loukattu viranomaisen toimesta, tai onko elinkeinoasi ja vapauttasi toteuttaa yritystoimintaansa rajoitettu ilman päteviä perusteita koronapandemian aikana? Voit tässä tilanteessa jättää kantelun oikeuskanslerille. Esimerkiksi ravintoloiden aukiolojen rajoittaminen mielivaltaisin perustein perustuu valtioneuvoston toimintaan, jolloin kantelussa tulee mainita, että kantelu koskee valtioneuvoston toimintaa. Kun laitetaan kiinni esimerkiksi kuntosaleja, on siitä vastuussa paikallinen aluehallintovirasto, jolloin kantelussa tulee mainita, että kantelu koskee aluehallintoviraston toimintaa.

Oikeuskansleri valvoo viranomaisia käsittelemällä niitä koskevia kirjallisia kanteluita. Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.

Me Kansalaiset ry auttaa sinua saamaan Oikeuskanslerin tietoon väärinkäytöksiä joita viranomaiset ovat kohdistaneet yksittäisiin yrityksiin ja kansalaisiin.

Oikeuskansleri tutkii kantelun, jos sen perusteella on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan tahon menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä tai jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.

Oikeuskansleri voi ottaa asian käsiteltäväksi myös omasta aloitteestaan. Oikeuskanslerilla on oikeus tehdä tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä.

(Lähde: https://www.okv.fi/fi/kantelu/ )