Vapaa ammattiliitto VALO nähnyt päivänvalon

Syksyn mittaan alkoi tulla yhä enemmän tietoa siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa lisäystä tartuntatautilakiin, joka pakottaa sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan ottamaan rokotteen Covid-19 -tartuntaa vastaan. Ilman sitä ei lakiesityksen mukaan voisi enää työskennellä alalla. 

Vähän ennen näitä tietoja STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila oli antanut iltapäivälehdille haastattelun, jonka mukaan kokeiluvaiheessa olevaa Covid-19 -rokotetta ei voida määrätä sote-henkilöstölle ja että syynä tähän on henkilöstön suojelu. 

Kuten myöhemmin selvisi, Varhilan viesti noudatti samaa vanhaa linjaa – annetaan ihmisille ensiksi tieto, että mitään hätää ei ole ja kun lopulta todellinen lakiesitys tulee, iskee se shokkina kaikkiin. Shokissa olevien ihmisten on vaikeaa tehdä mitään. 

Monet ihmiset ovat minullekin kertoneet, että he ovat olettaneet ammattiliittojen puolustavan jäseniään. Tämän tyylisiä lausuntoja monet liitot antoivatkin aikaisemmin, kunnes ennen lakiesityksen ilmestymistä kanta muuttui ja todettiin, että kyllä työntekijöiden pitää ne rokotteet ottaa. 

Ainoastaan SAK lienee ollut sitä mieltä, että rokotuttamista ei pidä työntekijöiltä edellyttää. SAK on kuitenkin paperitiikeri, sillä siihen ei kuulu yhtään ainoaa henkilöjäsentä, joita se voisi edustaa. Se edustaa jäsenjärjestöjään, mutta kun jäsenjärjestöillä on oma linjansa, ei SAK tosiasiallisesti pysty niihin vaikuttamaan. 

Ammattiliitot on siis saatu taivuttelemalla tai jollain muulla tavalla yleiseen rokottamiskiihkoon mukaan. Keskeistä tässä on, että liittojen jäsenet, jotka eivät halua ottaa rokotetta, ovat jääneet ilman mitään tukea. Ja kuitenkin he käyttävät heille lain mukaan annettua oikeutta kieltäytyä lääketieteellisestä toimenpiteestä. Oikeus olla ottamatta lääketieteellistä toimenpidettä vastaan on määritelty yleissopimuksessa ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta biologian ja lääketieteen alalla (nk. Oviedon sopimus) ja erityisesti sen 5. artiklassa sekä lisäksi potilaslain 6. pykälässä.


Tähän ongelmaan vastaamaan on juuri ennen joulua perustettu Vapaa ammattiliitto – VALO ry. Sen tavoitteena ei ole toimia yksinomaan nk. koronarokottamattomien liittona, vaan auttaa kaikkia työntekijöitä sekä pienyrittäjiä heidän ongelmissaan. Ensisijaisesti takaamme, että kaikki liiton jäsenet saavat oikeudellista neuvontaa ja pyrimme rakentamaan organisaation sekä ennen kaikkea sen rahoituksen sellaiseksi, että pystymme myös varmistamaan tarpeelliset oikeudenkäynnit jäsenten suojelemiseksi. 

Ajan kanssa rakennamme oman luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuverkoston sekä ryhdymme neuvotteluihin työnantajien kanssa työehtosopimusten laatimiseksi. Tähän kuitenkin menee vielä aikaa, sillä ensiksi pitää saada perusasiat, kuten jäsenten vastaanottaminen järjestettyä. 


Elämme tällä hetkellä sekä vaarallisia että omituisia aikoja. Vaarallisia siksi, että ihmisten perustuslaillisista oikeuksista ei välitetä, vaan jopa eduskunta säätää perusoikeuksia rikkovia lakeja. Omituisia siksi, että selkeästi esitetyt lääketieteelliset ja oikeustieteelliset perusteet eivät tunnu enää vaikuttavan mitenkään. 

Itselläni on teoria, että koronahysterian edistämiseksi on kehitetty menetelmä, millä ihmisten alitajuntaan on jatkuvalla pelkorummutuksella luotu voimakas pelkotila. Se tulee esiin, kun puhutaan koronasta ja ihminen ajautuu paniikkiin. Alitajunnan ryhtyessä määräämään paniikissa olevan ihmisen toimintaa on häneen vaikeaa vaikuttaa mitenkään. 

Miksi tämä hysteria on vaikuttanut joihinkin ihmisiin, mutta ei kaikkiin, onkin sitten toinen kysymys. Ja millä tavalla tätä paniikkia voidaan lievittää, on myös ongelmallinen kysymys. Jos ihmisille tungetaan jatkuvasti pelottelua joka tiedotusvälineestä, ei paniikissa oleva ihminen ehdi missään vaiheessa rauhoittua ja miettiä asioita kunnolla. 


Aki Nummelin
Vapaa ammattiliitto – VALO ry:n puheenjohtaja, juristi & Me Kansalaiset Ry hallituksen jäsen

Jaa